budoucnost profesí

Budoucnost profesí

Chcete se informovat o současné situaci a budoucnosti profesí na trhu práce? V této sekci Vám přinášíme informace o šancích na uplatnění v různých profesích a oborech do roku 2013. Vyhledávat v profesích můžete jak podle oboru, tak zadáním názvu požadované profese do fulltextového vyhledávače.

více informací

Sektorové studie

Sektorové studie zkoumají do hloubky vybrané části české ekonomiky a hledají souvislosti mezi změnami v globální ekonomice a poptávkou po pracovnících v důležitých sektorech: 
Co způsobí odliv zahraničních investorů dále na východ? Kdy a v jakých odvětvích? Koho budou firmy poptávat v příštích letech a které profese budou klíčové pro konkurenceschopnost?

více informací

vývoj v odvětvích

Tato sekce je zaměřena na jednotlivá odvětví české ekonomiky, jejich minulost i očekávaný budoucí vývoj. Naleznete zde informace o poptávce po profesích v daném odvětví,   předpokládaném vývoji zaměstnanosti, věkové i profesní struktuře.

více informací

Trhy práce v regionech

Trhy práce v jednotlivých regionech mají svůj specifický vývoj a požadavky na pracovníky, i ony jsou však ovlivněny globálními trendy. Porovnání budoucích změn v ekonomice a potenciálu regionů v oblasti lidských zdrojů je základem pro úspěšnou strategii rozvoje kraje.

více informací

zahraniční zkušenosti

Inspirací pro tento projekt se staly zkušenosti vyspělých zemí v uplynulých letech. V zemích, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Irsko, Francie, Německo nebo Kanada je předvídání kvalifikačních potřeb považováno za důležitou součást služeb institucí trhu práce a tomuto tématu je věnována velká pozornost.

více informací

o předvídání

Proč nám nestačí analyzovat minulý vývoj a znát současné problémy naší ekonomiky? Proč je užitečné dívat se na trhu práce dopředu?  Daly se předvídat důsledky hospodářské krize a její dopady na zaměstnanost? Jaké nástroje je k tomu potřeba volit a jaké využívají nejvyspělejší ekonomiky světa?

více informací

OMLOUVÁME SE, STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ.


 

Nepřehlédněte

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě, protože pro vás již chystáme jejich novou verzi.

CZ EN