budoucnost profesí

Úvodní strana Aktuality

Aktuality

Současné studijní obory se firmám moc nelíbí /04. 01. 2016/

Plzeňská Západočeská univerzita (ZČU) začala s místními podniky konzultovat, jak by měly vypadat její studijní programy. Nyní vyhodnocuje pilotní projekt, který se zaměřil na devět z nich, hlavně na bakalářské obory, které studenty především připravují na navazující magisterské studium.

Podle firem není skladba předmětů pro potřeby praxe zrovna ideální. „Nezazněly výtky ke konkrétním předmětům, hodnotitelé spíše vybírali ty, které mají pro praxi největší význam. Pokud bychom to měli zobecnit, tak nejvíce oceňovali předměty zaměřené na ovládání počítačů, na základní orientaci v oboru, na praxi, exkurze a také na bezpečnost práce.“ řekl Právu prorektor pro studium Ladislav Čepička.

Záleží na rozhodnutí fakult

To, jak se výsledky analýzy odrazí ve výuce, záleží na jednotlivých fakultách, s posudky začnou pracovat garanti příslušných studijních oborů. „Pokud by se změny týkaly obsahu učiva v jednotlivých předmětech, můžeme je realizovat prakticky hned a projeví se již v příštím akademickém roce. Kdyby se však ve větší míře měnila i skladba předmětů, musela by to schválit Akreditační komise. A to by byl delší proces,“ upozornil Čepička.

Trvá to déle, než by si přáli

Univerzita zatím oslovila jen nevelký počet firem. „První reakce byly velmi pozitivní, nicméně nepostupujeme tak rychle, jak bychom si přáli,“ připustil prorektor. „V současné době máme reakce několika společností, přičemž za nejvýznamnější považujeme Panasonic AVC Networks Czech a Plzeňskou energetiku,“ dodal.

Studenti by měli být připraveni pro praxi

„Klademe velký důraz na relevanci studia, tedy na to, aby se naši studenti učili to, co budou v praxi opravdu potřebovat,“ připomněl Čepička. V letošním roce bude projekt pokračovat, podniky se budou vyjadřovat k většímu spektru studijních programů.

Zvýšit konkurenceschopnost absolventů

„Většinu z nich chceme nechat vyhodnotit do roku 2020. Budeme uskutečňovat změny, které v konečném důsledku zvýší konkurenceschopnost našich absolventů na trhu práce,“ uzavřel prorektor Ladislav Čepička.

Zdroj: Novinky.cz, 04.01.2016. Celý článek zde.

Archiv novinek

Vytisknout stránku

CZ EN