budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Obchod a marketing obchodník s realitami

Hledali jste profesi: obchodník s realitami

Hledaná profese patří do skupiny profesí Finanční, pojišťovací a obchodní zástupci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 nadprůměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se však tyto šance zhorší. Na jedné straně je tu vliv hospodářské krize, která těmto profesím přeje jen velmi málo (vývoj poptávky po profesích ve finančních službách, pojišťovnictví ale i v obchodu může být po několik let negativní), na druhé straně sféra vzdělávání dodá trhu práce stále velké množství absolventů, kteří budou pro uplatnění v rámci této profesní skupiny vhodní. Konkurence mezi pracovníky na trhu práce bude dále narůstat.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 21 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 6 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 27 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 62000 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 341 - Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí
 • KZAM 342 - Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovníci úřadů a pracovníci v příbuzných oborech

Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí (KZAM 341)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (23%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovníci úřadů a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 342)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (23%)
 • SŠ s maturitou - strojírenství (11%)
 • SŠ s maturitou - gymnázium (9%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles
SŠ s maturitou - gymnázium 27 155 stagnace

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

CZ EN