budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby pokladník

Hledali jste profesi: pokladník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Pokladníci, úředníci na poštách a v knihovnách, další nižší úředníci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto šance výrazně nezmění. Pracovníci této profesní skupiny nacházejí uplatnění nejčastěji ve službách. Ve srovnání s jinými administrativními profesemi mají budoucí vyhlídky na uplatnění lepší - zejména díky rozmachu obchodních řetězců budou pracovní místa nadále vznikat, velké množství jich bude uvolněno díky odchodům do důchodu, což budoucí vývoj z pohledu zaměstnanců a absolventů zlepšuje. Na druhé straně ohrožuje zejména pokladníky konkurence zahraničních zaměstnanců a vzhledem k nízkým mzdovým nabídkám zaměstnavatelů klesá u Čechů dlouhodobě zájem na tato pracovní místa nastupovat.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 9 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 13 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 23 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 27000 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 421 - Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 414 - Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech
 • KZAM 419 - Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení

Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 421)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (31%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (14%)
 • SŠ s maturitou - ostatní (10%)
 • SŠ s maturitou - gymnázium (9%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ s maturitou - gymnázium 27 155 stagnace

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech (KZAM 414)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (22%)
 • SŠ s maturitou - ostatní (15%)
 • SŠ s maturitou - gymnázium (12%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (8%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ s maturitou - gymnázium 27 155 stagnace
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení (KZAM 419)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (28%)
 • SŠ s maturitou - gymnázium (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ s maturitou - gymnázium 27 155 stagnace

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi pokladník
Národní soustavě povolání.

CZ EN