budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Strojírenství strojní inženýr

Hledali jste profesi: strojní inženýr

Hledaná profese patří do skupiny profesí Vědci a odborníci v technice, stavebnictví, IT a chemii. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance zhorší, což bude výsledek působení několika protichůdných trendů. Pro část profesí v rámci této skupiny (zejména IT odborníci, konstruktéři, strojní inženýři či elektroinženýři) jsou šance na získání uplatnění nadprůměrné, pozitivně je ovlivní očekávaný budoucí vývoj zejména v odvětvích výroby elektroniky a počítačového hardware, elektrických strojů a zařízení, ITslužeb či telekomunikací. Naopak očekávaná stagnace až pokles negativně ovlivní poptávku po technických odbornících v těžbě energetických i nerostných surovin a částečně také ve stavebnictví a chemii. Největší část těchto pracovníků nachází uplatnění v profesionálních službách, kde poptávka po nich poroste pravděpodobně pomaleji, než jaký bude příliv absolventů ze sféry vzdělávání.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 5 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 15 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 20 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 24500 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 214 - Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí pracovníci/
 • KZAM 213 - Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky
 • KZAM 211 - Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech

Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí pracovníci/ (KZAM 214)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 44 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (35%)
 • VŠ a VOŠ - strojírenství (19%)
 • SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy (14%)
 • VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst
VŠ a VOŠ - strojírenství 5 840 mírný pokles
SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy 8 300 rychlý pokles
VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství 22 540 mírný nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM 213)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 34 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - elektrotechnika (21%)
 • VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství (16%)
 • SŠ s maturitou - elektrotechnika (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - elektrotechnika 12 300 mírný nárůst
VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství 22 540 mírný nárůst
SŠ s maturitou - elektrotechnika 19 900 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech (KZAM 211)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (56%)
 • SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy (18%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst
SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy 8 300 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

CZ EN