budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Textil, oděvnictví a kožedělná výroba čalouník

Hledali jste profesi: čalouník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé textilií a kůži. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 podprůměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto šance příliš nezmění. Největším problémem pro vyhlídky těchto profesí je vývoj klíčového odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, který je dlouhodobě špatný a v příštích letech bude pokles počtu pracovních míst v něm dále pokračovat. Z pohledu pracovníků nezvyšuje šance na trhu práce ani rychlý pokles počtu absolventů středních škol se zaměřením na textil a oděvnictví - celkově na trhu práce bude stále přetlak nabídky nad poptávkou po práci.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje poklesne do roku 2013 v této skupině profesí počet pracovních míst o 30 %. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. 33 % pracovníků z této skupiny profesí odejde (např. do důchodu). Část jejich pracovních míst zanikne, některá však bude nutno obsadit. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 3 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 2000 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 743 - Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech
 • KZAM 826 - Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků
 • KZAM 744 - Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci

Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech (KZAM 743)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (54%)
 • SŠ s maturitou - ostatní (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků (KZAM 826)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (41%)
 • Základní a bez vzdělání (17%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci (KZAM 744)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi čalouník
Národní soustavě povolání.

CZ EN