budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Zdravotnictví a farmacie veterinář

Hledali jste profesi: veterinář

Hledaná profese patří do skupiny profesí Odborní pracovníci ve zdravotnictví. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 lehce podprůměrné, což se zdá být v protikladu se současnou situací, kdy je řada profesí na trhu práce ve zdravotnictví silně nedostatková. Vysvětlením pro tuto předpověď jsou rostoucí nároky na kvalifikaci ve zdravotnictví. 91 % profesí v této skupině má pouze střední vzdělání s maturitou a dalších téměř 12 tisíc absolventů s tímto vzděláním na trh práce do roku 2013 přijde. Přitom již dnes středoškolské vzdělání nepostačuje například pro zdravotní sestry, které reprezentují tři pětiny všech profesí v této profesní skupině. Šance osob se středním vzděláním na získání uplatnění se v dalších letech budou dále zhoršovat. Naopak pro osoby s terciárním vzděláním budou vyhlídky i v příštích letech dobré a poptávka po nich nadále poroste.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 4 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 13 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 18 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 25100 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 323 - Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry
 • KZAM 222 - Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (KZAM 323)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - zdravotnictví (89%)
 • VŠ a VOŠ - zdravotnictví (5%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - zdravotnictví 10 490 rychlý pokles
VŠ a VOŠ - zdravotnictví 26 170 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (KZAM 222)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 46 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - zdravotnictví (76%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - zdravotnictví 26 170 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi veterinář
Národní soustavě povolání.

CZ EN