budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Zemědělství a lesnictví zootechnik

Hledali jste profesi: zootechnik

Hledaná profese patří do skupiny profesí Technici, laboranti a vědci v biologii a zemědělství. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 podprůměrné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance příliš nezmění. Je to zejména důsledkem očekávaného vývoje v odvětví zemědělství, kde do roku 2013 může zaniknout až 15 % pracovních míst. V zemědělství se přitom nachází přibližně jedna třetina pracovníků této profesní skupiny. Výrazný podíl na zaměstnanosti této pracovní skupiny má rovněž odvětví zdravotnictví, ve kterém se projeví trend rostoucích nároků na kvalifikace a uplatnění pracovníků se středoškolským vzděláním bude složitější. Pokles šancí na uplatnění v období 2009-2013 bude právě proto nejvýraznější u osob se středoškolským vzděláním. Na druhou stranu je jak v zemědělství, tak ve zdravotnictví výrazný problém s platovým ohodnocením - řada absolventů VŠ nebo VOŠ nebude nadále spokojena s nabízenou výší platu a své uplatnění proto budou volit v jiných odvětvích.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje poklesne do roku 2013 v této skupině profesí počet pracovních míst o 15 %. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. 24 % pracovníků z této skupiny profesí odejde (např. do důchodu). Část jejich pracovních míst zanikne, některá však bude nutno obsadit. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 9 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 4000 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 321 - Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie, zemědělství a v příbuzných oborech
 • KZAM 221 - Vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech

Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie, zemědělství a v příbuzných oborech (KZAM 321)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 45 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - zemědělství (26%)
 • SŠ s maturitou - zdravotnictví (20%)
 • SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy (10%)
 • VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství (8%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles
SŠ s maturitou - zdravotnictví 10 490 rychlý pokles
SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy 8 300 rychlý pokles
VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství 22 540 mírný nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech (KZAM 221)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 44 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (36%)
 • VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství (27%)
 • SŠ s maturitou - zemědělství (12%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst
VŠ a VOŠ - ostatní technické obory a zemědělství 22 540 mírný nárůst
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi zootechnik
Národní soustavě povolání.

CZ EN