budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Informační služby, publicistika překladatel

Hledali jste profesi: překladatel

Hledaná profese patří do skupiny profesí Vědci a odborníci ve společenských vědách a vyšší státní úředníci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 špatné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance příliš nezmění. Hlavním faktorem, který tuto prognózu ovlivňuje, je velmi rychlý nárůst počtu absolventů VŠ a VOŠ ekonomických, obchodních právních a dalších společenských směrů. Lidé s tímto vzděláním dnes představují téměř tři pětiny zaměstnaných v této profesní skupině. Přetlak absolventů v příštích letech nad počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat. Většina nových absolventů může mít problém nalézt uplatnění ve svém oboru vzdělání, což může zvýšit jejich zájem o rekvalifikace. Díky nutnosti reformovat veřejné finance se očekává pokles poptávky po pracovnících na pozice vyšších státních úředníků.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 2 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 18 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 21 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 9400 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 244 - Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných oborech
 • KZAM 112 - Vyšší státní úředníci

Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných oborech (KZAM 244)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (35%)
 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (24%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (13%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vyšší státní úředníci (KZAM 112)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 48 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (31%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (15%)
 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (12%)
 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi překladatel
Národní soustavě povolání.

CZ EN