budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Hornictví, hutnictví a slévárenství hutník

Hledali jste profesi: hutník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Řidiči, obsluha elektrárenských a kovozpracujících zařízení, výrobci a opraváři přesných přístrojů. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto šance příliš nezmění. Největší nedostatek pracovníků se očekává u profesí v obsluze elektrárenských zařízení, kde věkový průměr přesáhl 50 let - mnoho pracovníků odejde do důchodu, přičemž náhrada ze sféry vzdělání bude v příštích letech nedostatečná. Největší část osob v této profesní skupině však představují řidiči motorových vozidel, zaměstnaní v pozemní dopravě a dalších odvětvích - jejich šance pro nejbližší roky výrazně zhoršila hospodářská krize a pokles průmyslové výroby - objem přepravovaného nákladu v ČR výrazně klesá. Stejně nepříznivé vyhlídky má i skupina pracovníků obsluhující kovoobráběcí stroje v průmyslu. To, že celkové vyhlídky pro profesní skupinu jsou nad průměrem, ovlivňuje jednak věková struktura (u řidičů je více než jedna čtvrtina osob starší 50 let, u obsluhy kovozpracujících zařízení je to dokonce jedna třetina), jednak klesající počty absolventů příslušných studijních oborů - nahradit odcházející pracovníky bude obtížnější.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 832 - Řidiči motorových vozidel
 • KZAM 812 - Obsluha zařízení na zpracování kovů
 • KZAM 816 - Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení
 • KZAM 731 - Výrobci a opraváři přesných přístrojů a nástrojů z kovů a podobných materiálů a výrobci a opraváři šperků

Řidiči motorových vozidel (KZAM 832)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (49%)
 • SŠ bez maturity - stavebnictví (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - stavebnictví 11 300 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha zařízení na zpracování kovů (KZAM 812)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (45%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení (KZAM 816)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 50 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (31%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Výrobci a opraváři přesných přístrojů a nástrojů z kovů a podobných materiálů a výrobci a opraváři šperků (KZAM 731)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - strojírenství (15%)
 • SŠ s maturitou - elektrotechnika (14%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles
SŠ s maturitou - elektrotechnika 19 900 mírný pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi hutník
Národní soustavě povolání.

CZ EN