budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Hornictví, hutnictví a slévárenství horník

Hledali jste profesi: horník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Formíři, svářeči, obsluha obráběcích strojů, hornici a řidiči železničních vozidel. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné, avšak ve srovnání s obdobím 2003-2008 došlo k jejich podstatnému zhoršení. Přesto se budoucí vyhlídky těchto profesí mohou na první pohled zdát nadsazené. Při zběžné analýze trhu práce a odborného tisku to vypadá, že tyto relativně méně kvalifikované profese jsou jednoznačně na ústupu a nedostatek vysoce kvalifikovaných profesí konstruktérů, IT specialistů nebo finančních analytiků budou hlavním problémem trhu práce. Je však nutné vzít v úvahu, že málo kvalifikovaných profesí je na českém trhu práce většina, a i když jejich potřeba klesá, jsou odchody do důchodu stále mnohem četnější, než úbytky pracovních míst z důvodu krize odvětví, růstu efektivity nebo automatizace. Navíc zájem studentů o studium příslušných oborů vzdělání bude prudce klesat a nahradit přirozené úbytky pracovníků bude stále obtížnější.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje poklesne do roku 2013 v této skupině profesí počet pracovních míst o 4 %. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. 15 % pracovníků z této skupiny profesí odejde (např. do důchodu). Část jejich pracovních míst zanikne, některá však bude nutno obsadit. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 11 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 14700 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 721 - Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 821 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů
 • KZAM 831 - Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v příbuzných oborech
 • KZAM 711 - Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami a kameníci

Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 721)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (60%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů (KZAM 821)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (47%)
 • SŠ s maturitou - strojírenství (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v příbuzných oborech (KZAM 831)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 46 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (24%)
 • SŠ s maturitou - ostatní (19%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (15%)
 • SŠ s maturitou - strojírenství (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami a kameníci (KZAM 711)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (45%)
 • SŠ bez maturity - stavebnictví (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - stavebnictví 11 300 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi horník
Národní soustavě povolání.

CZ EN