budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie Energetika - profese Dispečer rozvodu energie

Dispečer rozvodu energie

Zpět na seznam profesí v energetice

Dispečeři rozvodu energie
Trend v poptávce po profesi:
                                                                                                            

Tyto profese budou ovlivněné zejména rostoucími nároky na odbornost, zejména v souvislosti s úrovní ICT znalostí. Řízení rozvodné sítě bude v příštích letech náročnější díky vyššímu podílu zdrojů s proměnlivým výkonem a rostoucími požadavky výkon i bezporuchovost a bude vyžadovat komplexnější znalosti a dovednosti pracovníků. Proto se dá předpokládat postupný růst kvalifikačních nároků, i zde bude poptávka po absolventech terciárního studia růst.rozvod

Vytisknout stránku

CZ EN