budoucnost profesí

Úvodní strana O nás

O nás

Tyto stránky pro vás vytvořil tým pro předvídání kvalifikačních potřeb Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání.
Národní observatoř je analytickým útvarem Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

Tým Observatoře

            Observatoř              NVF       

     
            Ing. Věra Czesaná, CSc. 
            Ing. Zdeňka Matoušková, CSc. 
            Ing. Věra Havlíčková 
            Mgr. Zdeňka Šímová 
            Ing. Martin Bakule, Ph.D.  
            Ing. Marta Salavová 
            Mgr. Tereza Vavřinová
            Jana Kantorová

Výzkumná činnost Observatoře je zaměřena na problematiku trhu práce, především konkurenceschopnost a lidské zdroje, předvídání kvalifikačních potřeb a na problematiku vzdělávání, a to jak počátečního, tak zejména dalšího odborného vzdělávání. Hlavními výstupy práce Národní observatoře jsou expertízy a studie pro ministerstva, především MŠMT a MPSV, Evropskou komisi, OECD, Cedefop. Národní observatoř je členem mezinárodních sítí SkillsNet a ReferNet. V rámci Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky se Observatoř podílela na vydávání Ročenky konkurenceschopnosti české ekonomiky.       Ročenka - kapitola Kvalita lidských zdrojů 

Národní observatoř se dlouhodobě věnuje rozvoji metodologie předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce. Cílem je systematicky vytvářet a analyzovat informace o budoucích nárocích na profese, kvalifikace a dovednosti, které by orientovaly instituce trhu práce, poradenské instituce, vzdělávací sféru, zájemce o vzdělávání, zaměstnavatele i veřejné instituce a pomáhaly jim při jejich rozhodování. Metodologie je rozvíjena ve dvou směrech, které se navzájem doplňují. Jde jednak o kvantitativní projekce založené na matematickém modelu a jednak o kvalitativní přístup založený na analýzách a expertních odhadech budoucího vývoje v ekonomických sektorech (sektorové studie). Zkušenosti s předvídáním kvalifikačních potřeb uplatnila Národní observatoř v rámci projektu Institut trhu práce a dalších projektů. 

Máte-li zájem o další informace či spolupráci kontaktujte nás e-mailem nebo na adrese:
Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Opletalova 25
110 00 Praha 1

Kontaktní telefon: 224 500 545

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN