budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích

Vývoj v odvětvích

Informace o předpokládaném vývoji 41 odvětví dle klasifikace OKEČ:

Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov  Výroba a rozvod elektřiny a tepla
Těžba uhlí Výroba a rozvod plynných paliv
Těžba ropy, plynu a uranu Shromažďování, úprava a rozvod vody
Těžba ostatních nerostných surovin Stavebnictví
Potravinářský a tabákový průmysl Velkoobchod a prodej a opravy motorových vozidel
Textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl Maloobchod a opravy výrobků osobní potřeby
Dřevozpracující a papírenský průmysl Ubytování a stravování
Vydavatelství a tisk Pozemní doprava
Výroba paliv a rafinace ropy Vodní doprava
Farmaceutický průmysl Letecká doprava
Chemický průmysl Spoje
Výroba pryžových a plastových výrobků Bankovnictví a finanční služby
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Pojišťovnictví
Výroba základních kovů a hutních výrobků Činnosti v oblasti výpočetní techniky
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Profesionální služby
Výroba a opravy strojů jinde nezařazených Ostatní tržní služby
Výroba elektroniky, počítačů a kancelářské techniky Veřejná správa a obrana
Výroba ostatních elektrických strojů a optických,
zdravotnických a přesných přístrojů
Vzdělávání
Výroba motorových vozidel Zdravotní a sociální péče
Výroba ostatních dopravních prostředků Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Ostatní zpracovatelský průmysl

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN