budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví sdružuje výrobu různých výrobků příbuzných podle materiálu použitého na jejich výrobu. Patří sem zejména výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, kameniny, cementu a sádry, dále tvarované a opracované kameny a ostatní výrobky z nerostných materiálů (OKEČ 26). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Výroba nekovových minerálních výrobků, označovaných také jako průmysl stavebních hmot, keramiky a skla patří do skupiny odvětví, které jsou ovlivňované zejména tempem růstu ve stavebnictví. ...více...

Minulý vývoj odvětví

Výroba nekovových minerálních výrobků zahrnuje především stavební hmoty – sklo, zdící materiály, obklady, dlažby a spojovací materiály. Kromě stavebnictví nachází významnější část produkce skla uplatnění v automobilovém průmyslu. Pro sklo a keramické výrobky představuje dalšího významného odběratele sektor domácností (užitkové sklo, porcelán, kuchyňská keramika atd.).

Díky rychle rostoucí poptávce rostla produkce odvětví v období 2001-2007 velmi rychle, avšak trend v zaměstnanosti byl opačný. Ve stejném období zaniklo v odvětví 11 % pracovních míst. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti má mírně klesající tendenci v ČR i v Evropské unii. V EU-27 poklesla průměrná hodnota z 0,81 % na 0,76 %. V ČR došlo k poklesu z 1,77 % na 1,47 %.

Produktivita práce v tomto odvětví dosahuje hodnoty 24,1 tis. EUR na zaměstnanou osobu, ve srovnání s EU-27 se jedná o téměř poloviční produktivitu práce. V letech 2004-2006 rostla produktivita práce u nás dvojnásobným tempem než v EU-27. Významně to podpořily investice v oboru plochého skla a zdících a spojovacích materiálů. I přes vysoký nárůst produktivity bylo již v tomto období možné sledovat pokles konkurenceschopnosti českých výrobců v oblasti užitkového skla (zejména vzhledem k dovozcům z Číny a Turecka), který se naplno projevil na počátku hospodářské krize v roce 2008.

Z hlediska vzdělanostní struktury došlo v v tomto odvětví v letech 2001-2007 k poklesu podílu pracujících se základním vzděláním a nárůstu podílu pracovníků se středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Zejména v podílu vysokoškoláků však toto odvětví tradičně zaostává za průměrem vyspělých zemí EU a lze očekávat, že strukturální změny z hlediska kvalifikací budou v tomto odvětví dále pokračovat.

Profesní struktura v tomto odvětví je velmi podobná struktuře v EU-15 i  v EU-27. Nejvíce zastoupenými skupinami profesí jsou kvalifikovaní řemeslníci a pracovníci obsluhy strojů a zařízení, jejichž podíl se v EU-15 i  EU-27 pohybuje kolem 30 % na celkové zaměstnanosti a v ČR mírně přes 30 %.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 4,8 3,6 6,2 7,0 5,7 6,5
Vědci a odborníci 2,2 2,9 3,5 3,9 3,4 4,0
Techničtí pracovníci 9,6 14,7 8,9 11,9 8,7 11,1
Administrativní pracovníci 6,7 5,8 10,4 8,3 9,3 7,3
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,6 0,7 1,3 1,1 1,2 1,0
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Kvalifikovaní řemeslníci 37,1 37,6 29,9 30,0 31,8 31,6
Obsluha strojů a zařízení 32,4 30,7 29,1 29,1 29,0 29,0
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 6,6 4,0 10,6 8,6 10,9 9,3
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN