budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Bankovnictví a finanční služby

Bankovnictví a finanční služby

  Zpět na seznam odvětví
Předchozí odvětví Toto odvětví zajišťuje pohyb peněz v ekonomice a zprostředkovává využití dočasně volných finančních prostředků. Náleží sem operace prováděné bankami, spořitelnami, státní poštou i dalšími institucemi. Patří sem finanční leasing, poskytování spotřebních úvěrů, činnost hypotéčních úvěrových společností, zastaváren, dále obchod cennými papíry a investice na trhu nemovitostí a peněžních trzích (OKEČ 65). Do odvětví patří též správa finančních trhů, tedy činnosti burz cenných papírů, plodinových burz, burz se zbožím ap., dále obchodování s cennými papíry a správa finančních fondů, směnárenské činnosti (OKEČ 67). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Bankovní služby jsou i přes aktuální dopady krize dlouhodobě perspektivní obor. V důsledku finanční a hospodářské krize výrazně poklesla poptávka po pracovnících klientských služeb (např. úvěrových specialistech) i dalších typech profesí ...více...

Minulý vývoj odvětví

Podíl odvětví bankovních a finančních služeb  na celkové zaměstnanosti činil v roce 2001 1,5 % a do roku 2007 se prakticky nezměnil. Průměr EU-27 byl v roce 2007 o 1 p.b. větší, tedy 2,5 % a během stejného období se rovněž nezměnil. Rovněž absolutní počet pracovních míst zůstal mezi lety 2001-2007 přibližně stejný. V bankovních a finančních službách měly na zaměstnanost vliv dva odlišné trendy. Na jedné straně příchod nových investorů a vznik nových bank vytvářel nová pracovní místa, na druhé straně majetkové změny, restrukturalizace a v některých případech zánik stávajících bank vedly k zániku pracovních míst. Ačkoliv srovnatelná data o produktivitě práce nejsou k dispozici, vývoj v bankovních a finančních službách v ČR vedl k výraznému nárůstu produktivity a rentability podniků. Rozvoj odvětví byl podpořen celkovou konjunkturou ekonomiky – růst platů a spotřebitelské důvěry zvýšil zájem o bydlení a produkty v oblasti hypoték, banky začaly významně vstupovat i do developerských projektů v oblasti bytové a administrativní výstavby a výrazně rostly investice podniků do nových technologií a provozů. Pozitivní vývoj se sice zlomil v poslední čtvrtině roku 2008, avšak důsledky finanční krize se tomuto odvětví v ČR v podstatě zcela vyhnuly a hlavní škody zde tak začala působit až nepřímo následující krize hospodářská.

Největší podíl na zaměstnanosti v bankovních a finačních službách (39 %)  mají techničtí pracovníci, mezi které se počítají i odborní zprostředkovatelé finačních transakcí (makléři, odhadci apod.). Další velkou část tvoří vědci a odborníci (25 %). Mezi lety 2001 a 2007 poklesl podíl administrativních pracovníků ze 31 % na 24 %, a to zejména v důsledku rozšiřování internetového bankovnictví, které nahradilo část práce vykonávané na přepážkách. Vzrostl naopak podíl vedoucích řídících pracovníků. Ve vzdělanostní struktuře odvětví převládají středoškoláci, kteří v roce 2007 tvořili 68 % z celkové zaměstnanosti, což je trend vyskytující se v ČR ve všech odvětvích. Přesto jsou bankovnictví a finanční služby se 31 % terciárně vzdělaných jedním z nejvzdělanějších odvětví v ČR. Osoby se vzděláním základním tvořily pouze necelé 1 %. V rámci EU-27 byl podíl zaměstnanosti osob se základním vzděláním vyšší, na úrovni 9 % v roce 2007, a stejně tak zde byl vyšší podíl vysokoškoláků – 40 %. Bankovní a finanční služby jsou v rámci ČR odvětvím s velmi vysokými nároky na kvalifikace a odpovídá tomu i průměrné finanční ohodnocení.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
 

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,5 11,1 14,7 16,7 14,3 15,8
Vědci a odborníci 21,3 24,8 7,8 9,1 8,7 12,2
Techničtí pracovníci 38,6 38,9 23,4 28,6 23,8 28,5
Administrativní pracovníci 30,6 23,5 50,4 42,0 49,1 39,8
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,4 0,5 0,6 1,2 0,7 1,2
Kvalifikovaní řemeslníci 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3
Obsluha strojů a zařízení 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1,9 1,0 2,5 2,0 2,6 2,0
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN