budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví V tomto odvětví je zařazena škála činností různého druhu, jako je odstraňování odpadů, čištění obcí, sanační práce (OKEČ 90), činnost odborových a profesních organizací, politických stran, zájmových spolků (OKEČ 91), rekreační, kulturní a sportovní činnosti, jako např. výroba filmů, rozhlasových a televizních pořadů, divadelních představení, provoz kulturních zařízení, práce zpravodajských agentur, knihoven, muzeí, sportovních zařízení (OKEČ 92). Dále sem patří čištění oděvů, kadeřnické služby, služby v oblasti hygieny, pohřebnictví (OKEČ 93), činnosti domácností jako zaměstnavatelů personálu (OKEČ 95), produkce a služby domácností pro vlastní potřebu (OKEČ 96 a 97) a činnost tzv. exteritoriálních organizací (OKEČ 99).

Budoucnost odvětví

Odvětví služeb mají v ČR obvykle nižší podíl na zaměstnanosti než ve vyspělejších zemích EU a ostatní služby nejsou výjimkou. Toto odvětví se na celkové zaměstnanosti v EU-25 podílí z 6,4 %, což je o 60 % větší podíl, než jak je tomu v ČR.  ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Podíl zaměstnanosti ve smíšených službách na celkové zaměstnanosti se v průběhu let 2001-2007 prakticky nezměnil a setrval na hodnotě 4 %. V průměru EU-27 byl v roce 2001 o 1,5 p.b. vyšší, v roce 2007 až o 1,8 % vyšší. Přestože podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se příliš výrazně nezměnil, v odvětví vzniklo mezi lety 2001-2007 přibližně 18 tis. nových pracovních míst, čímž vzrostla zaměstnanost asi o 10 %.

Rozvoj ostatních služeb a zaměstnanosti v nich závisí také na ekonomické úrovni země a výší disponibilního příjmu obyvatelstva. Oboje sice v minulých letech rostlo, přesto však ne dostatečně na to, aby to výrazněji zvýšilo poptávku po těchto typech služeb.

Profesní struktura odvětví je relativně stabilní a podobá se struktuře v EU-15. Největší podíl na zaměstnanosti mají provozní pracovníci ve službách a obchodě a techničtí pracovníci. V EU je oproti ČR v tomto odvětví výrazně vyšší podíl pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Ve vzdělanostní struktuře zaměstnanosti jednoznačně převyšují osoby se střední úrovní vzdělání, které jak v roce 2001, tak i 2007 tvořily celých 75 % veškeré zaměstnanosti v odvětví.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
větší obrázek 
Zdroj: [7]
 větší obrázek
Zdroj: [7]
 

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 6,2 7,4 5,7 6,1 5,8 6,2
Vědci a odborníci 14,8 16,6 13,8 13,4 13,9 13,9
Techničtí pracovníci 18,4 18,4 14,9 14,9 14,8 14,9
Administrativní pracovníci 10,7 8,7 10,9 9,2 10,8 9,3
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 24,0 20,7 24,0 21,3 23,7 21,3
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 1,4 1,2 1,9 2,2 1,8 2,0
Kvalifikovaní řemeslníci 5,2 5,3 3,1 3,2 3,6 3,4
Obsluha strojů a zařízení 7,3 9,1 3,7 3,9 3,8 4,2
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12,0 12,7 21,9 25,8 21,7 24,9
Příslušníci armády 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN