budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov

Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov

  Zpět na seznam odvětví

Toto odvětví zahrnuje práce spojené s pěstováním zemědělských plodin a chovem zvířat (OKEČ 01), pěstováním lesa a těžbou dřeva (OKEČ 02) a chovem ryb a rybolovem (OKEČ 05). Následující odvětví

Minulý vývoj odvětví

Podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti v ČR v letech 2001-2007 trvale klesal a v roce 2007 již činil pouze 3,6 %. V ČR byl tak podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti v roce 2007 téměř totožný s průměrem v EU-15. ...více...

Budoucnost odvětví

Zemědělství patří v české ekonomice k odvětvím s vyšším věkovým průměrem a dlouhodobě trpí úbytkem zájmu ze strany mladých lidí. Podíl pracovníků do 30 let se snížil na polovinu, naopak podíl pracovníků starších 60 let se za posledních 10 let o polovinu zvýšil. Více než dvě pětiny pracovníků jsou starší 50 let. Zemědělství je vnímáno jako odvětví s relativně nižší perspektivou uplatnění - celková zaměstnanost v něm do roku 2020 poklesne přibližně o jednu čtvrtinu v porovnání s rokem 2008 a podíl odvětví na celkové zaměstnanosti v ekonomice dosáhne 2,45 %. To přibližně odpovídá současnému podílu tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti ve vyspělých západoevropských zemích.

Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že díky věkovému průměru odvětví bude značná část tohoto poklesu vstřebána přirozenými odchody, kdy místa uvolněná staršími pracovníky již nebudou obsazována. I v zemědělství se však nedostává určitých typů profesí a v příštích letech se v odvětví bude měnit kvalifikační struktura. Nové trendy podpoří poptávku po  pracovnících s vyšší či širší kvalifikací. Bude se jednat například o další rozvoj biopaliv, zejména bioplynových stanic, kterých bude v nejbližších pěti letech postaveno několik set. Poptávka po biopalivech se promítne jak do vývoje pracovních míst spojených s jejich pěstováním, zpracováním a skladováním. Očekává se další posun v automatizaci odvětví. Další rozvoj se očekává od ekofarem a rozšiřování agroturistiky. Budoucí výrazný pokles zaměstnanosti v zemědělství tyto moderní trendy neovlivní, poptávku po pracovnících s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním však zvýší.

Obdobný vývoj se dá očekávat v případě lesnických profesí. Ty jsou stále charakteristické vysokým podílem manuální práce, což se bude v příštích letech dále měnit díky postupující mechanizaci. Lesnictví (ale i zemědělství) je charakteristické nižšími nároky na kvalifikovanou pracovní sílu, ale i zde bude v příštích letech docházet k částečným změnám. Kromě rostoucích požadavků na kombinaci poznatků z oblasti lesnictví se schopnostmi ovládat modernější technologické postupy se očekává také vzestup významu poznatků z oblasti ekologie. Profese s takovou kvalifikační strukturou budou stále důležitější pro zachování ekologické stability a biodiverzity lesů.

Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti:
 Větší obrázek  Zdroj: [1]  Větší obrázek 
  Zdroj: [1]
Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): Profesní struktura odvětví (rok 2008):
Větší obrázek 
Zdroj: [6]
Větší obrázek 
Zdroj: [6]

V odvětví jsou nečastěji zastoupeny tyto podskupiny profesí:

Název podskupiny profesí Podíl podskupiny profesí na zaměstnanosti v odvětví Budoucnost skupiny profesí
Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 612) 16 % zde
Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení (KZAM 833) 13 % zde
Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech (KZAM 614) 9 % zde
Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh (KZAM 611) 9 % zde
Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie, zemědělství a v příbuzných oborech (KZAM 321) 7 % zde

    Zdroj: [6]

Další odvětví:

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN