budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Elektroinženýr

Elektroinženýr

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Technolog výroby; Vedoucí investic a engineeringu; Technický manažer provozu; Projektant výroby

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Na straně nabídky dojde k nárůstu elektroinženýrů s magisterským stupněm studia na úkor středoškolských elektrotechniků. V různých firmách se však může uplatnění inženýrů a techniků překrývat. Častěji bude docházet k tomu, že na pozici technika-středoškoláka bude nově přijat inženýr. Stále více pozic z oblasti technologie výroby bude obsazována absolventy terciárního vzdělání. Poptávka po pracovnících na pozice technologů určitě poroste (pravděpodobně však ne příliš výrazně).

V případě elektroinženýrů – avšak i projektantů a designérů – je trh práce již delší dobu vystaven negativním trendům, které souvisí s preferencemi studentů a úrovní výuky technických předmětů již na základních školách. Ta dlouhodobě není dostatečná a úroveň znalostí studentů v matematice, logice, geometrii, fyzice či chemii často nevytváří dobré základy pro další studium na vyšších stupních ani pro uplatnění v technických profesích. Navíc zájem o studium technických předmětů a oborů není dostatečný v porovnání s ekonomickými nebo humanitními směry. I z tohoto důvodu nabídka techniků dlouhodobě nepostačuje poptávce a tento odstup se díky rostoucímu zájmu firem příliš nesnižuje.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Od pracovníků v této profesní skupině se zpravidla očekává ukončený magisterský stupeň vzdělání. Elektroinženýři zavádějí a řídí technologické procesy ve výrobě (příprava nových výrobků a výrob a jejich bezproblémový chod). Důležité jsou obecné technické znalosti na vysoké úrovni (fyzikální souvislosti jevů, konstrukční možnosti materiálů a výhody a nevýhody používaných technologií, analýza problémů vyššího technického stupně). Elektroinženýři jsou hlavním koordinátorem činností na technické úrovni. Spolupracují s pracovníky z dalších oddělení (vývoj, konstrukce, IT, obchod), soustřeďují technické informace z různých oborů, navrhují technické inovace. Elektroinženýr musí mít představu o ekonomických dopadech své vlastní činnosti a být v úzkém kontaktu s projektovým manažerem nebo výrobním ředitelem v řešení otázek nákladovosti, organizace procesů a řízení lidských zdrojů. Požadována je elementární úroveň těchto dovedností. Individualizace výrobků významně ovlivní požadavky na elektroinženýry.

Zejména u složitějších investičních celků řídí elektroinženýři celý proces – identifikace potřeb klienta, návrh koncepce řešení, rozpracování dílčích úkolů v týmech, konsolidace do celkového řešení, tvorba podkladů pro týmy elektrotechniků, zavedení do výroby, testování, instalace u klienta. V segmentu hotových výrobků elektroinženýři stanovují základní varianty (komponenty a jejich možné slučování). Připravují manuály a výrobně technické postupy pro tvorbu různých variant výrobků. Samotná výroba a přizpůsobování výrobků specifickým požadavkům zákazníků je pak více otázkou obchodně-logistickou.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 3
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 3
váha: 4
váha: 4

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 3
váha: 3
váha: 5
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 4
váha: 4
váha: 5

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN