budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Elektrotechnik specialista

Elektrotechnik specialista

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Elektrotechnik; Servisní technik specialista; Nástrojář/Mechanik; Supervizor výrobní linky

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Ve střednědobém časovém horizontu 3-5 let bude poptávka po středoškolsky vzdělaných elektrotechnicích vyšší než nabídka. Postupně se však stane běžným, že tyto pozice budou obsazovány vysokoškoláky (kvalifikační požadavky porostou). V horizontu 2020 tak počet elektrotechniků - středoškoláků i poptávka po nich klesnou.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Od pracovníků v této profesní skupině se zpravidla očekává bakalářský nebo středoškolský stupeň vzdělání. Elektrotechnici specialisté se musí umět orientovat v technické dokumentaci a kontrolovat dodržování technologických postupů. Specializované technické dovednosti, stejně jako jazykové schopnosti jsou požadovány jen ve specifických případech. Elektrotechnici řeší dílčí technologické procesy, vyhledávají a částečně analyzují technické informace z různých oborů. Platí pro ně v podstatě stejné faktory změn v sektoru jako pro elektroinženýry. Jejich dopad a vliv na kvalifikace je však o něco nižší daný nižším postavením techniků v pracovním týmu elektrotechnického podniku. Nicméně zároveň platí, že funkci, kterou v jedné firmě zastává elektroinženýr absolvent magisterského studia, může v jiné firmě zastávat středoškolák. Resp. tento jev může nastat i u jedné firmy při výměně pracovníků – elektroinženýři a elektrotechnici jsou v řadě pracovních úkonů zastupitelní.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 1
váha: 2
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 3
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 2
váha: 4
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 3
váha: 4

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN