budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Kvalifikovaný dělník

Kvalifikovaný dělník

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Mistr výroby ; Mechatronik; Mechanik seřizovač; Specialista výroby; Tester ve výrobě; Operátor automatické výrobní linky; Údržbář výrobní linky; Strojař

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

V poptávce po kvalifikovaných dělnících dochází v ekonomice k obratu, který výrazně urychlila hospodářská krize. Dříve rychle rostoucí poptávka se během tří posledních měsíců roku 2008 zcela zastavila a od počátku roku 2009 začaly podniky s propouštěním, které postihlo zejména dělnické profese. Snižující se poptávka po dělnících bude nadále ovlivňována strukturálními změnami v elektrotechnickém průmyslu, které povedou k omezování montážních výrob. . Kvalifikovaní dělníci se ještě nějakou dobu uplatní v malosériové a projektové výrobě, kde je jednak potřeba určitá kvalifikační flexibilita, jednak je použití automatizace omezené. V delším období bude poptávka po kvalifikovaných dělnících klesat výrazněji s tím, jak se začnou více prosazovat služby a výzkum na úkor výroby, informační technologie na úkor mechatronických komponentů a nové technologie.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Mezi hlavní požadavky na kvalifikované dělníky bude patřit schopnost číst nejen schémata elektrických zapojení, ale též složitější technické výkresy zahrnující popis celých zařízení (autodíly, energetická zařízení, strojní součásti). Pracovník si musí být schopen v těchto schématech nalézt relevantní informace pro svou činnost. Kvalifikovaní dělníci musí umět zapojovat elektrické obvody, sestavovat a oživovat přístroje, zařízení a systémy. Navíc musí disponovat středně pokročilou schopností ovládání výpočetní techniky, protože návody a pracovní postupy budou předávány v elektronické podobě. Kvalifikovaní dělníci musí zvládnout obsluhu programovatelných automatů/CNC strojů.

Procesní a organizační inovace budou ve vztahu k těmto profesím velmi významné – podobně, jak je tomu dnes v automobilovém průmyslu. Rozšiřování kompetencí pracovníků, jejich schopnost vykonávat více činností ve více provozech, podněcování k podávání inovačních návrhů – to budou hlavní aspekty změn v této profesní skupině.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 2
váha: 1
Budoucí význam dovedností
váha: 2
váha: 1
váha: 3
váha: 2

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 1
váha: 1
váha: 2
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 3
váha: 3

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN