budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Nákupčí

Nákupčí

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Vedoucí nákupu; Manažer dodavatelské sítě; Pracovník nákupního oddělení

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Poptávka po nákupčích pravděpodobně poroste. Vzhledem k trendům v elektrotechnickém průmyslu bude tato profese významným faktorem konkurenční výhody. Podobně jako u ostatních profesí v obchodu však stále půjde o málo četné pracovní pozice, jejichž kvalifikačnímu profilu bude na trhu práce vyhovovat relativně velké množství uchazečů.

Ve střednědobém horizontu (2008 – 2015) budou tuzemské pobočky zahraničních společností řízeny marketingovými, obchodními i nákupními strategiemi svých centrál. Kompetence místních pracovníků budou omezeny na řešení specifických lokálních situací a problémů. Výjimkou z tohoto trendu budou firmy vyrábějící investičně a konstrukčně náročné výrobky a částečně výrobci komponentů a elektronických prvků. Role nákupčích bude v těchto firmách významná pro prosazení výrobků na mezinárodním (i mimoevropském) trhu mnohem dříve.

Ve vzdálenější budoucnosti lze očekávat narůstající samostatnost tuzemských poboček zahraničních společností a zároveň větší prosazování nezávislých tuzemských výrobců a to ve všech segmentech sledovaného sektoru. K jejich úspěšnému působení na trhu budou marketingové a obchodní aktivity jedním z klíčových předpokladů (spolu s výrobkovými a procesními inovacemi a optimalizovanou logistikou). Půjde o sledování trendů a předvídání poptávky po určitých typech výrobků, po specifickém designu, po doprovodných službách.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Pracovníci nákupu se starají o výběr dodavatelů materiálů, polotovarů, strojů a nástrojů, obalové techniky a dalších vstupních prvků do výroby. Musí proto umět vyjednávat o podmínkách nákupu, argumentovat, prezentovat potřeby své firmy z hlediska kvality, ceny a množství nakupovaného produktu. Musí být schopni úzce spolupracovat s ostatními odděleními ve firmě: s konstruktéry při výběru dodavatele materiálů, s výrobními manažery při výběru dodavatele strojů a pomocného materiálu (nástroje, obaly), s logistiky při řízení dodavatelského řetězce – kdy, kam a v jakém množství mají být vstupy dodány. Pracovníci nákupu významně ovlivňují rentabilitu podniku a jsou odpovědní za minimalizaci nákladů na vstupu do firmy.

Dle postavení (od řadového nákupčího až po ředitele nákupu) by měli mít relativně široké technické znalosti. Nákupčí musí být také schopen sledovat a vyhodnocovat vývoj cen nerostných surovin i všech ostatních vstupů a využívat zvýhodněných nebo akčních nabídek. Musí být schopen zajistit kontrakt s garantovanými podmínkami, aby zabezpečil plynulost výrobních aktivit. Díky pokračujícímu trendu outsourcingu se u vybraných firem postavení pracovníků nákupu změní na manažery dodavatelské sítě. Nebudou tedy nakupovat suroviny, materiály a nástroje, ale polotovary a celé podsestavy. Část rizika s cenami a dostupností materiálů, s kvalitou výroby základních prvků a s managementem výrobních provozů bude tak přenesena na dodavatele. S trendem specializace dodavatelů na úzce vymezené komodity a se zefektivňováním logistiky, bude možné spolupracovat i s dodavateli ze vzdálenějších míst. Pracovníci nákupu budou komunikovat i se zahraničními dodavateli a proto budou dobré jazykové znalosti podmínkou.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 4
váha: 3
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 4
váha: 4
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 3
váha: 2
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 4
váha: 2
váha: 3

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN