budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Obchodník

Obchodník

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Obchodník; Obchodní zástupce; Pracovník zákaznického centra

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

V poptávce po obchodnících dojde pravděpodobně k nárůstu, který může být v dlouhém časovém období relativně výrazný vzhledem k očekávanému posilování zaměstnanosti v nevýrobních činnostech elektrotechnických firem. Podobně jako v případě pracovníka marketingu však platí, že nabídka na trhu práce převýší poptávku a že – přinejmenším z čistě kvantitativního pohledu – nebudou firmy pociťovat problém s nalezením uchazečů. V střednědobém horizontu (2008 – 2015) budou tuzemské pobočky zahraničních společností řízeny marketingovými, obchodními i nákupními strategiemi svých centrál. Kompetence místních pracovníků budou omezeny na řešení specifických lokálních situací a problémů. Výjimkou z tohoto trendu budou firmy vyrábějící investičně a konstrukčně náročné výrobky a částečně výrobci komponentů a elektronických prvků. Role obchodníků v těchto firmách bude významná pro prosazení výrobků na mezinárodním (i mimoevropském) trhu mnohem dříve.

Ve vzdálenější budoucnosti lze očekávat narůstající samostatnost tuzemských poboček zahraničních společností a zároveň větší prosazování nezávislých tuzemských výrobců a to ve všech segmentech sledovaného sektoru. K jejich úspěšnému působení na trhu budou marketingové a obchodní aktivity jedním z klíčových předpokladů (spolu s výrobkovými a procesními inovacemi a optimalizovanou logistikou). Půjde o sledování trendů a předvídání poptávky po určitých typech výrobků, po specifickém designu, po doprovodných službách.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Obchodníci elektrotechnických firem musí sledovat vývojové trendy v poptávce a odhadovat možné dopady do vlastního podnikání. Jazyková výbava je zásadní požadavek na obchodníka, i zde je angličtina nutnou, nikoli postačující podmínkou, neboť hlavními rozvojovými trhy budou v následujících letech Čína, Rusko a Jižní Amerika.

U obchodníků je třeba rozvíjet obecné technické znalosti. Ty jsou dnes velmi často nedostatečné, avšak pro výkon profese zcela nezbytné. Díky rostoucí individualizaci a „customizaci“ výrobků (zakázky na míru) budou hlavními požadavky na obchodní profese: klientský přístup, schopnost dobře vnímat zákaznické potřeby, identifikovat klíčová rozhodovací kritéria pro nákup určitého elektrického zařízení, poradenství při řešení individuálních problémů. Vzhledem ke stále se rozšířujícímu obchodování přes internet vzrůstá význam ovládání ICT, obchodníci budou ve stále větší míře využívat ICT pro řízení vztahů ze zákazníky (CRM). Ideální obchodník by tedy měl být vystudovaný technik, který má dostatečné znalosti a dovednosti o tom, jak obchodovat. Musí disponovat poměrně vyrovnaným mixem technických, prezentačních a jazykových dovedností.

Elektrotechnické firmy mají zájem o obchodníky, kteří prošli automobilovými, energetickými, strojírenskými a dalšími firmami a jsou schopni předat zkušenosti s aktuálními trendy v těchto oborech. 

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současná význam dovedností
váha: 2
váha: 4
váha: 3
váha: 3
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 4
váha: 4
váha: 4

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 4
váha: 3
váha: 1
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 5
váha: 4
váha: 2
váha: 3

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN