budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Pracovník marketingu

Pracovník marketingu

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Marketingový specialista; Analytik trhu; Pracovník marketingu; Pracovník reklamy; Zpracovatel marketingových studií

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Poptávka po pracovnících marketingu poroste a v dlouhodobém horizontu bude tempo tvorby nových míst pravděpodobně zrychlovat. Na druhou stranu jde z hlediska zájmu mladých lidí o velmi oblíbený studijní obor s velkým a rostoucím počtem absolventů. Firmy pravděpodobně nebudou mít problém s nalezením vhodných uchazečů, vzhledem k přetlaku nabídky na trhu práce může být situace pro pracovníky s touto kvalifikací horší, a to zejména v krátkém období (přibližně do 2011), kdy se poptávka pravděpodobně nebude ještě tolik zvyšovat.

Ve střednědobém horizontu (2008 – 2015) budou tuzemské pobočky zahraničních společností řízeny marketingovými, obchodními i nákupními strategiemi svých centrál. Kompetence místních pracovníků budou omezeny na řešení specifických lokálních situací a problémů. Výjimkou z tohoto trendu budou firmy vyrábějící investičně a konstrukčně náročné výrobky a částečně výrobci komponentů a elektronických prvků. Role pracovníků marketingu v těchto firmách bude významná pro prosazení výrobků na zahraničních trzích mnohem dříve.

Ve vzdálenější budoucnosti lze očekávat narůstající samostatnost tuzemských poboček zahraničních společností a zároveň větší prosazování nezávislých tuzemských výrobců a to ve všech segmentech sledovaného sektoru. K jejich úspěšnému působení na trhu budou marketingové a obchodní aktivity jedním z klíčových předpokladů (spolu s výrobkovými a procesními inovacemi a optimalizovanou logistikou). Půjde o sledování trendů a předvídání poptávky po určitých typech výrobků, po specifickém designu, po doprovodných službách.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Požadovány jsou kvalitní prezentační a argumentační dovednosti, které vyplývají z perfektní znalosti daného produktu. Nezbytný je také přehled o trhu, na který je produkt umisťován, pochopení zákaznických preferencí a na jejich základě doporučit inovace produktu. Pro prosazení na mezinárodním (i mimoevropském) trhu musí marketingový pracovník identifikovat příležitosti na nových trzích, disponovat informacemi o podnikatelských a kulturních specificích těchto trhů, musí být schopen připravit adekvátní komunikační strategii a mít přehled o konkurenčním prostředí na celosvětové úrovni. Nezbytným předpokladem je znalost cizích jazyků, zpravidla anglického, ale i dalších.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současný význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 3
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 4
váha: 4
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současný význam dovedností
váha: 4
váha: 2
váha: 1
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 4
váha: 3
váha: 1
váha: 2

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN