budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Top manažer provozu

Top manažer provozu

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Generální ředitel; Obchodní ředitel; Finanční ředitel; Ekonomický ředitel; Ředitel marketingu; Ředitel zákaznického servisu; Ředitel logistiky; Personální ředitel

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)     

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Poptávka v důsledku krize bude pravděpodobně nejdříve stagnovat a poté mírně poroste. To bude ovlivněno globálním charakterem změn v sektoru a trendem pokračujícího přesunu činností výrobních ve prospěch navazujících činností, které mají charakter služeb (marketing, servis, služby pro zákazníky aj.) . Nabídka na trhu práce bude dostatečná z hlediska množství uchazečů, avšak z hlediska kvality bude pro zaměstnavatele obtížné získat pracovníky, kteří by plně odpovídali rostoucím požadavkům na jazyky, měkké dovednosti a mezioborové znalosti.

Vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s ekonomickým/obchodním vzděláním na trhu práce bude relativně dostatek. Vzhledem k tomu, že i v elektrotechnickém průmyslu poroste poptávka po jiných než technických dovednostech, bude podíl ekonomů a obchodníků na celkové zaměstnanosti v sektoru patrně dále růst. Jen mezi roky 2000-2007 vzrostl jejich počet v sektoru více než čtyřikrát. I u těchto profesí jsou však znalosti technických aspektů vývoje a výroby velkou výhodou. V současné době jsou často nedostatečné, což zhoršuje kooperaci mezi výrobou a vývojem na jedné straně a nákupem, prodejem a marketingem na straně druhé. Postgraduální kurzy zaměřené na rozšiřování technických i mezioborových poznatků u těchto profesí by pomohly tuto mezeru snížit.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Neočekávají se hloubkové technické znalosti o navazujících oborech. Nicméně znalost hlavních trendů v technologiích, zákaznických preferencích a v konkurenci je důležitá pro schopnost vytvářet strategická rozhodnutí o směrování vlastní firmy.

IT způsobilost obchodních manažerů musí dosahovat schopnosti využívat běžný kancelářský SW (texty, tabulky, elektronická pošta), internet a ekonomicko-informační systémy (ERP).

Manažeři denně komunikují se zahraničními dodavateli a zákazníky. Do budoucna bude nutnou podmínkou ovládání dvou světových jazyků, z nichž jeden bude vždy angličtina a druhý podle zaměření firmy a pozice pracovníka (němčina, španělština, ruština).

Management se podílí na vyjednávání s nejvýznamnějšími zákazníky. Od managementu je vyžadována nejvyšší úroveň vystupování, diplomatického chování, schopnost argumentace, řešení sporných otázek, nalézání kompromisních řešení.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills

 Současný význam dovedností
váha: 2
váha: 3
váha: 3
váha: 3
 Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 5
váha: 4
váha: 4

 

Jazykové znalosti

Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
 Současný význam dovedností
váha: 4
váha: 2
váha: 1
váha: 2
 Budoucí význam dovedností
váha: 5
váha: 3
váha: 2
váha: 2

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN