budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ELTECH profese Výrobní logistik

Výrobní logistik

Zpět na seznam profesí v elektrotechnickém průmyslu

Vývoj a popis této typové pozice odpovídá též následujícím:

Logistický architekt; Specialista výrobní logistiky; Skladník surovin a polotovarů

Budoucí poptávka po profesi (2009-2020)

Trend v poptávce po profesi (profesní skupině):

Očekává se výraznější nárůst poptávky po profesích v této skupině. Poptávka po logistických profesích však bude výraznější v segmentu specializovaných poradenských firem, které často řešení vnitropodnikové logistiky pro výrobní podniky navrhují. Pracovníků na trhu bude v příštích letech spíše nedostatek, očekává se převis poptávky nad nabídkou – rozvíjející se logistika bude jedním z hlavních trendů prakticky ve všech průmyslových odvětvích. V delším období však v elektrotechnickém průmyslu patrně dojde k poklesu významu čistě výrobních činností a to trend v poptávce po profesi změní.

Současné a budoucí požadované dovednosti:

Požadavky na znalosti a dovednosti vyplývají z hlavních úkolů výrobního logistika. K těm patří zejména optimalizovat toky materiálů a výrobků v průběhu výrobního procesu, a to od návrhu rozmístění skladů a meziskladů a v nich uložených surovin a polotovarů, přes návrh architektury výrobních linek tak, aby byly co nejflexibilnější pro různé typy výrob, přes řízení a kontrolu běžného provozu až po vyhledávání a řešení úzkých míst, která brzdí navazující toky a procesy. Skladování komponentů a polotovarů, jejich rychlé vyexpedování tak, aby se na výrobní lince potkaly v přesně stanovený okamžik (Just-in-Time), sestavení do finálního produktu, odzkoušení funkčnosti a dodání zákazníkovi (často až do domu) bude klást zvýšené požadavky na propracovaný logistický systém.

Vyplývajícím rozhodujícím kvalifikačním požadavkem je přesná znalost celého výrobního postupu, bez které není možné celý systém navrhnout a implementovat. Důležitá je také systematičnost, přesnost, time management, organizace a plánování práce. Jazykové požadavky na výrobního logistika jsou střední. Není od něj vyžadován každodenní styk se zahraničními partnery. Jiná situace je samozřejmě u firem se zahraničním kapitálem, tam je i na úrovni vnitropodnikové logistiky nutné koordinovat systémy a činnosti s mateřskou, resp. sesterskými firmami umístěnými v zahraničí.

 
IT znalosti
Business
Procesy, řízení, organizace
Soft skills
Současná význam dovedností
váha: 2
váha: 1
váha: 3
váha: 3
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 2
váha: 4
váha: 3

 
Jazykové znalosti
Mezioborové znalosti
Specializované tech. znalosti
Obecné tech. znalosti
Současná význam dovedností
váha: 2
váha: 2
váha: 1
váha: 2
Budoucí význam dovedností
váha: 3
váha: 3
váha: 2
váha: 3

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN